UdstillingerFotoMalerierArt BooksCVNye ProjekterAtelierKontakt
             
   

Derfor

Alle mine arbejder starter med en ide, en intention om at værket skal udsige noget bestemt, men jeg kan godt lide, at de er så åbne, at hver betragter lægger sine egne oplevelser ind i dem.

Jeg søger både ro og kaos. Kaos forstået som alle muligheders urhav, hvoraf alt liv opstår. Ved at finde den begyndende orden, de begyndende rytmer afprøver jeg det oprindelige skabelsesøjeblik.

Mit arbejde er en undersøgelse af, hvor megen variation i farven og hvor megen struktur, der skal til, for at indføre de rytmer og klange, der berører sindet og gør værket seværdigt.