UdstillingerFotoMalerierArt BooksCVNye ProjekterAtelierKontakt1roles70


KE 98

Mine 2 store plader (hver 122x244cm) var ophængt over hinanden i billedhuggersalen i Den Frie Udstillingsbygning på Kunstnernes Efterårsudstilling 1998.

Begge plader var dækket med 12 billeder siddende i 3 rækker med 4 i hver. En stram komposition skulle holde de forskelligartede bemalede avissider i skak.

De enkelte billeder stammer fra engelske dagblades søndagstillæg, og er fremkommet ved at disse er splittet fra hinanden, så opslagene giver mulighed for andre fortolkninger.
Hvid maling fjerner uvedkommende tekst eller foto, og der fremkommer overraskende sammenstillinger, som bærer en ny historie.

Første plade hedder ’Roles 1’.
Herfra vises tre detaljer.

Anden plade hedder ’It Cuts so Deep’.
Herfra vises også tre detaljer.

1roles70
2weird70 2weird70 2weird70 2weird70 2weird70 2weird70 2weird70